Personlig rådgivning:
0812111663

Avbokningspolicy

RÄTT TILL ÅTERKALLELSE

SOM KONSUMENT ENLIGT § 13 I DEN TYSKA CIVILLAGEN (BGB) KAN DU INOM 14 DAGAR UTAN ANGIVANDE AV SKÄL ÅTERKALLA DIN AVTALSFÖRKLARING I TEXTFORM (T.EX. BREV, FAX, E-POST) ELLER - OM VARAN ÖVERLÄMNAS TILL DIG INNAN TIDSFRISTEN LÖPT UT - GENOM ATT RETURNERA VARAN. FRISTEN BÖRJAR LÖPA EFTER MOTTAGANDET AV DESSA INSTRUKTIONER I TEXTFORM, MEN INTE FÖRE MOTTAGANDET AV VARORNA AV MOTTAGAREN (VID ÅTERKOMMANDE LEVERANSER AV LIKNANDE VAROR, INTE FÖRE MOTTAGANDET AV DEN FÖRSTA DELLEVERANSEN) OCH INTE HELLER FÖRE UPPFYLLANDET AV VÅRA INFORMATIONSSKYLDIGHETER ENLIGT ARTIKEL 246 § 2 I KOMBINATION MED § 1 STYCKE 1 OCH 2 I DEN TYSKA CIVILLAGEN. FÖR ATT ÅNGERFRISTEN SKA IAKTTAS RÄCKER DET MED ATT ÅNGERHANDLINGEN ELLER VARAN AVSÄNDS I RÄTT TID. ÅTERKALLELSEN SKA SKICKAS TILL:

GIS House and Garden Internet Shop GmbH
Ledning: Nico Kruse, Trutz von Klodt

Rathausstraße 4
20095 Hamburg
info@hello-oskar.se
Germany
Amtsgericht Hamburg HRB 143147
USt-Ident-Nr.DE343793560

KONSEKVENSER AV ÅTERKALLELSE

I HÄNDELSE AV EN EFFEKTIV ÅTERKALLELSE SKA DE TJÄNSTER SOM MOTTAGITS AV BÅDA PARTER ÅTERLÄMNAS OCH ALLA ERHÅLLNA FÖRMÅNER (T.EX. RÄNTA) SKA ÖVERLÄMNAS. EVENTUELLA FÖRMÅNER (T.EX. RÄNTA). OM DU INTE KAN ÅTERLÄMNA DEN MOTTAGNA PRESTATIONEN HELT ELLER DELVIS ELLER ENDAST I FÖRSÄMRAT SKICK, MÅSTE DU BETALA OSS ERSÄTTNING FÖR PRESTATIONENS VÄRDE. BETALA OSS ERSÄTTNING FÖR VÄRDET. DETTA SKA INTE GÄLLA FÖR ÖVERLÄMNANDE AV VAROR OM FÖRSÄMRINGEN AV VARORNA UTESLUTANDE BEROR PÅ DERAS INSPEKTION - SOM SKULLE HA VARIT MÖJLIGT FÖR DIG I EN BUTIK, TILL EXEMPEL. VIDARE KAN DU UNDVIKA SKYLDIGHETEN ATT BETALA ERSÄTTNING FÖR EVENTUELL FÖRSÄMRING SOM ORSAKAS AV DEN AVSEDDA ANVÄNDNINGEN AV VARORNA GENOM ATT INTE ANVÄNDA VARORNA SOM OM DE VORE DIN EGENDOM OCH GENOM ATT AVSTÅ FRÅN ATT GÖRA NÅGOT SOM KAN FÖRSÄMRA DERAS VÄRDE. VAROR SOM KAN SKICKAS MED PAKETPOST SKA RETURNERAS PÅ VÅR RISK. DU SKA BÄRA KOSTNADERNA FÖR RETURFÖRSÄNDELSEN OM DE LEVERERADE VARORNA MOTSVARAR DE BESTÄLLDA VARORNA OCH OM PRISET PÅ DE VAROR SOM SKA RETURNERAS INTE ÖVERSTIGER ETT BELOPP PÅ 40 EURO ELLER OM, I HÄNDELSE AV ETT HÖGRE PRIS PÅ VARORNA, DU ÄNNU INTE HAR GJORT MOTPRESTATIONEN ELLER EN AVTALSENLIG DELBETALNING VID TIDPUNKTEN FÖR ÅTERKALLELSEN. I ANNAT FALL ÄR ÅTERSÄNDANDET AV VARORNA KOSTNADSFRITT FÖR DIG. SKYLDIGHETER ATT ÅTERBETALA BETALNINGAR MÅSTE UPPFYLLAS INOM 14 DAGAR. PERIODEN BÖRJAR FÖR DIG MED AVSÄNDANDET AV DITT MEDDELANDE OM AVBOKNING ELLER VARORNA, FÖR OSS MED DERAS MOTTAGANDE.

- SLUTET AV ÅTERKALLELSEN -