Personlig rådgivning:
0812111663

Upp till 25 års garanti med extra säkerhet

 

Garantin för våra skorstenar från Oskar avser korrosionsbeständigheten hos komponenterna av rostfritt stål (undantag se nedan). Detta gäller 10 år från inköpsdatumet och omfattas av de villkor som anges nedan. Med OSKAR-Care-Guarantee-Package+ kan du förlänga garantin med ytterligare 15 år till ett fast pris på 49 euro. Detta måste läggas till köptillfället. Det är inte möjligt att senare avsluta ditt OSKAR-Care-Garantee-Paket+.

Krav på bindning

Efter att ha mottagit varorna ska de omedelbart kontrolleras. Transportskador, felaktiga leveranser eller saknade delar måste rapporteras till oss omedelbart (inom 24 timmar) via e-post.

Installationen av skorstenen i rostfritt stål måste antingen utföras av ett specialiserat företag med lämpliga kvalifikationer eller av en certifierad yrkesman. Installationsanvisningarna måste följas. Detsamma gäller för efterlevnaden av tillämpliga LBauO (statliga byggnadsföreskrifter), FeuO (eldningsföreskrifter) samt relevanta DIN-standarder och alla andra byggnads- och säkerhetsföreskrifter.

Komponenterna i Oskars skorstenssats i rostfritt stål får inte komma i kontakt med/bli direkt installerade med ferritiskt stål (ferritiskt stål är en av de så kallade kromstålstyperna och är bland annat mycket magnetiskt) eller sämre metaller eftersom de rostar. Den omgivande luften och förbränningsluften får inte innehålla någon förorening av klorerade kolväten.

Garantin omfattar utbyte av skadade (levererade) eller saknade delar men inte montering eller demontering av dem. Det finns inget garantianspråk för skorstenar som har monterats i kombination med komponenter från andra skorstenar. Detsamma gäller för så kallade rökrör (dvs. skorstenar) som monterats i strid med gällande lagar eller specifikationer för installation från tillverkarens sida. Garantin utesluter uttryckligen skador som orsakats av stormar, högvatten/översvämningar och andra extrema miljö- och väderförhållanden, naturkatastrofer (t.ex. bränder, jordbävningar) och force majeure.

Från garantin utesluts dessutom följande:

 

  • Flexibla rör samt rörliga komponenter såsom exempelvis skorstensdörrar, rökgasdämpare, kompensatorer och dragreglerare.

  • Alla slitdelar såom tätningsringar

  • Isolering och förbrukningsvaror, till exempel granulat.

  • Målade eller belagda komponenter.

  • Eventuella produkter från andra tillverkare som har installerats.

  • Produktionsrelaterade, mindre tillverkningstoleranser (från det så kallade nominella tillståndet) i den mån dessa inte påverkar produktens användbarhet.

  • Eventuella fel på produkten som orsakats under montering, transport och/eller provning av rökröret. - Utställning och provprodukter

Konstruera din skorsten nu